Το "Καρά-ντερε" (Μαύρο ρέμα)(Ελατιά) αποτελεί δασώδη έκταση η οποία βρίσκεται στα βόρεια του νομού Δράμας. Συνολικά η έκταση της Ελατιάς είναι 92.517 στρ. με δασοσκεπή έκταση 77.328 στρ. Πυρήνας αυτής της περιοχής αποτελεί έκταση 29.784 στρ., εκ των οποίων συμπαγές δάσος είναι έκτασης 25.589 στρ.
Το Καρά-ντερε, είναι ένα οικοσύστημα το οποίο εμφανίζει εξαιρετικά μεγάλη βιοποικιλότητα. Το γνώρισμα αυτό, ερείδεται τόσο στο αβιωτικό περιβάλλον της περιοχής, όσο και στου βιοτικούς πληθυσμούς που απαρτίζουν την τροφική αλυσίδα του συγκεκριμένου οικοσυστήματος.