Πριν την Αμφίπολη, στη δυτική όχθη του Στρυμόνα, κοντά στη γέφυρα, βρίσκεται ο περίφημος Λέων. Πρόκειται για επιτάφιο μνημείο πλαστικής του τελευταίου τέταρτου του 4ου π.Χ. αι. Το γλυπτό αναστηλώθηκε σε συμβατικό βάθρο στη θέση όπου βρέθηκε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι νεκροπόλεις της Αμφίπολης, όπου ανασκάφηκαν πολλοί τάφοι Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Εποχής. Σημαντικό είναι και το ιερό της μούσας Κλειώς, χτισμένο στο χείλος ρεματιάς. 'Οπως είναι γνωστό, ο ομηρικός ήρωας Ρήσος, γιος της Κλειώς, ήταν θαμμένος στην πόλη. Το ιερό της μούσας ήταν ναΐσκος χωρίς εξωτερική κιονοστοιχία. Τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι τα τείχη της Αμφίπολης, που αναφέρονται διεξοδικά από το Θουκυδίδη. Ελάχιστα τμήματα σώζονται από τα τείχη της κλασικής οχύρωσης Στο δυτικό τμήμα της πόλης σώζονται τα τείχη με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ σε μήκος 143,30 μ.και ύψος πάνω από 1 μέτρο..Στα ΒΑ της πόλης σώζεται άλλο τμήμα που εκτείνεται από το ποτάμι ως τους λόφους, κοντά στα κτίρια του σιδηροδρομικού σταθμού. Σώζεται σε μήκος 20 μ., ύψος 2 μ. και πάχος περίπου 1,90 μ. Είναι χτισμένο με πωρόλιθο και κατά διαστήματα έχει ανοίγματα μάλλον για την αποχέτευση όμβριων υδάτων. Κοντά στο τείχος, 60 μ. περίπου από έναν κυκλικό πύργο, αποκαλύφθηκε πύλη πολύ καλά οχυρωμένη, που έλεγχε την είσοδο στη γέφυρα του Στρυμόνα, όπως αναφέρει και ο Θουκυδίδης.Η ύπαρξή της επιβεβαιώθηκε από τις πρόσφατες ανασκαφές που έφεραν στο φως μια σειρά από πασσάλους, συχνά ενισχυμένους με μεταλλική επένδυση, που ανήκουν στην αρχαία γέφυρα.